Kjerstin fungerer som enhetsleder i Midtre Gauldal

Enhetsleder Arnfinn Solem gikk av med pensjon 30. juni, så Kjerstin Digre Kosberg fungerer nå som enhetsleder for kultur, fritid og voksenopplæring.

Kjerstin Digre Kosberg er nå fungerende enhetsleder i Midtre Gauldal kommune.  Foto: Simen Meisdal

Nyheter

Digre Kosberg fungerer i stillingen frem til det er avklart en eventuell sammenslåing med enheten for næring, plan og forvaltning. Dette kan man lese i et brev fra HR-rådgiver Magni Rise Stølen i Midtre Gauldal kommune til Digre Kosberg.