Ønsker å flytte hestevandring til bygdatunet

Det er plassmangel ved Horg bygdatun, men en gammel hestevandring er et klenodium som styreleder Per H. Gylland ikke vil la gå fra seg.

Per H. Gylland er leder for bygdatunet på Horg, og fikk vite om denne hestevandringa for over ett år siden.  Foto: John Lerli

Nyheter

På Flottan på Hovin står en gammel hestevandring som har vært ute av drift i flere tiår. Dagens eier, Andreas Solem, antar at den gikk ut av bruk i mellomkrigsåra. Da kom det strøm, og gav drivkraft til treskemaskiner og annet utstyr på gården.