Er det fare for at dette stedet går under?

Ser du hvor dette er?
Nyheter

Underganger kan være så mangt, og mens mange er bekymret for koronaviruset covid-19, er andre mer opptatt av klimaendringer. En undergang kan imidlertid også gi sikkerhet,og på dette tettstedet vil undergangen bety raskere og sikrere atkomst for myke trafikanter. Bygging av denne undergangen pågår fortsatt, og nå er det finpussen som gjenstår før det er mulig for fotgjengere og syklister å bevege seg under jernbanesporet. Togtrafikken sto for øvrig stille den helga hovedtyngden av den undergangen ble til.