Slik vil formannskapet bruke 2,6 korona-millioner i Midtre Gauldal

Regjeringen vil at det bevilges 2,5 milliarder i et øremerket tilskudd til kommunene til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av bygg og anlegg.

Formannskapet i Midtre Gauldal har sett på hva koronamillionene bør brukes til.  Foto: Simen Meisdal, arkivfoto

Nyheter

I møteinnkallingen til formannskapsmøtet 2. juli kan man lese at dette utgjør 2,6 millioner for Midtre Gauldal kommune. Bevilgningen er et engangstilskudd for 2020.