Disse er valgt til meddommere i tingretten

Melhus kommunestyre har utnevnt 36 personer som kan bli trukket ut som meddommere under rettssaker.

Sør-Trøndelag tingrett er i Trondheim tinghus.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

Under kommunestyremøtet i juni valgte kommunestyret 18 kvinner og 18 menn som kan bli trukket ut som meddommere ved saker i Sør-Trøndelag tingrett.