Avviste lovlighetskontroll for Lena Park

Flertallsgruppa mener det er gitt god nok orientering om det kommende boligprosjektet for utviklingshemmede.

Slik kan Lena Park bli ifølge arkitektskisse. Lena Park er planlagt bygd på ei tomt som delvis er ubebygd. På tomta står også Rådhusveien bofellesskap. 

Nyheter

Melhus kommunestyre har vedtatt å bygge Lena Park i fire etasjer, og har i tillegg vedtatt å avvise kontrollutvalgets forslag om å sende vedtaket om Lena Park til fylkesmannen for lovlighetskontroll.