Advarer mot helseplan: - Har ikke kompetansen som trengs

Norsk Sykepleierforbund stiller noen spørsmål ved deler av Midtre Gauldals nye helsestrategi.

- Vi er bekymret for at omstillingen skal gå for fort, samt at beslutninger blir tatt uten vurderinger fra fagfolk, sier Margrethe Sesseng Fløttum i Norsk Sykepleierforbund.  Foto: privat

Nyheter

- Meg bekjent har ikke tillitsvalgte vært med i utformingen av strategien, sier hovedtillitsvalgt Margrethe Sesseng Fløttum i Norsk Sykepleierforbund.