Vil ramme inn Norge

I år planlegger mange nordmenn ferien innenlands på grunn av koronapandemien.

Slike billedrammer kan bli vanlige i jordbrukslandskapet. Her et eksempel fra Folldalen.  Foto: Norges Bondelag

Nyheter

Norges Bondelaget har startet en kampanje der de ønsker å gjøre folk oppmerksomme på hvor mye av landskapet vi ser som er formet av jordbruket. Over hele landet vil bønder sette opp store bilderammer på steder med flott utsikt over kulturlandskapet, eller andre produkter fra bonden.

I en pressemelding skriver Bondelaget at norsk matproduksjon har fått økt status etter koronasituasjonen.

"Bondelaget vil benytte anledningen til å vise fram at bonden står bak mye av det kulturlandskapet turistene reiser gjennom. Vi vil vise fram åker og eng, beitende dyr, gårder, produkter og annet der turistene ferdes. Både medlemmer, lokalbefolkning og turister oppfordres til å dele bilder av dette i sosiale medier, med #komhit. Folk ønsker norsk matproduksjon over hele landet, og det har blitt aktualisert gjennom koronatida. Målet er å øke bevisstheten hos folk om verdiene matproduksjonen skaper, og om bondens rolle, også som leverandør av vakre landskap. Landbruket gir verdier for lokalsamfunnet langt utover den økonomiske verdiskapingen. Vi har tro på at dette kan bli en positiv og kraftfull kampanje" skriver Norges Bondelag.


Koronapandemien har minnet oss om én sak

Det er på tide at vi tar norsk selvforsyning og beredskap på større alvor.Jordvern i Melhus!

I Melhus har entreprenører og utbyggere overtatt planlegginga

Skal landet sikre seg mest mulig matkorn, må veksten av antall boliger komme på andre arealer enn de som skal gi mat til framtidige generasjoner, mener Sigurd Busklein.