- Uheldig signal til næringslivet

Høyre og Melhuslista reagerer kraftig på at samarbeidspartneren Senterpartiet satte kroken på døra for næringsutvikling på Fremo.

Merethe Moum (Melhuslista) og Stine Estenstad (Høyre) mener at samarbeidspartner Senterpartiet ikke gir forutsigbarhet for næringslivet.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

- Det sendes ut et signal til næringslivet om at det er høy risiko ved å satse på Melhus. Partiene sa i valgkampen at de vil legge til rette for næringsutvikling, sier Merethe Moum fra Melhuslista.