Stort og bredt engasjement

Protestsamling på Rensfjellet

Det møttes over 30 personer fra flere kommuner på Rensfjellet søndag for å protestere mot en vindkraftutbygging i området.

To personer som det var en selvfølge for å være med på protestmarsjen opp til Rensfjellet søndag, både som naturvernere og initiativtakere til å protestere mot vindkraftutbygging i norsk natur, da ikke minst på og ved Rensfjellet. Brage Sæther fra Støren, t.v. og Torgeir Gunleiksrud fra Trondheim. 

Nyheter

Brage Sæther opplyste igjen før protestmarsjen at målet er at søknaden om utbygging skal trekkes tilbake.