Nye regler skal hindre at dødsbo eksisterer på ubestemt tid

Regjeringen kom før helga med forslag om at dødsbo i landbruket skal ha begrenset varighet.

Etter mange år som dødsbo kan en landbrukseiendom ende opp slik. Illustrasjonsfoto.  Foto: Ellen Alfsen

Nyheter

Arvinger til landbrukseiendommer kan være uenige i hvem som skal overta, eller de kan ha et fjernt forhold til eiendommen. Mange andre faktorer kan også bidra til at landbrukseiendommer blir stående som dødsbo i flere tiår. Det finnes eksempler på at kommuner og andre som ønsker å få tak i eierne ikke finner noen i levende live. Særlig i forhold til skogeiendommer kan dette være problematisk. For eksempel i situasjoner der det kan komme inn ønsker om å bygge skogsbilveger, vern av skog, jordskiftesaker på naboeiendommer og andre samarbeidsprosjekt.