Varsler støy i Melhus sentrum

Nye Veier vil drive pelearbeider fra mandag 29. juni.

Det har vært utført mye pelearbeider på Melhus på grunn av anleggsarbeidene til ny E6.  Foto: John Lerli

Nyheter

Arbeidene vil pågå i en til to uker, opplyser Nye Veier.

Det skal settes ned peler i Melhuskrysset, som en del av fundamenteringen til ny gang- og sykkelbru.

Nye Veier opplyser at arbeidene kan oppleves som noe støyende.


Mister eiendommen som har vært i slektas eie i generasjoner

Familien mister eiendommen som har vært i slektas eie i generasjoner, og ønsker å bygge nytt hus like ved.Skysstasjon i Soknedal skal flyttes

Gamle Presthus skysstasjon står ved dagens E6, og blir snart historie for Midtre Gauldals del.Beboerne må vente enda ei uke på om de må godta undergang

En jernbaneundergang på Søberg for biler kan bli svært kostbar, og beboerne mener at mye dyrkajord vil gå med.