Nye trapper skal vare i 50 år

Kirkene i Soknedal og Støren skal få nye trapper.

Aslak Ludvigsen fra Soknedal (til venstre) og Sondre Kulmo fra Rognes er ansatt hos Malum Bygg, og gjorde arbeid på den store trappa ved hovedinngangen til Soknedal kirke.  Foto: John Lerli

Nyheter

Soknedal kirke får utbedret tre av trappene, og hovedinngangen med sin runde trapp blir det største arbeidet. Ifølge kirkeverge Eli Ødegård var de gamle i dårlig stand. Sementen gikk i oppløsning og mange av steinhellene var løse eller knust.