En forsmak på 100-årsjubileet

Senterpartiet i Norge er 100 år, og ildsjeler i Melhus samlet seg til en før-markering.

Ordfører Jorid Jagtøyen (til venstre) samlet Senterperti-ledere til en hyggelig kveld ved Gaula og i gapahuken på eiendommen sin søndag kveld. Foran står hun sammen med Rita Blokkum, Trine Onsøyen og Maren Grøthe. Bak står fra venstre: Ola Solberg, Fritz Arne Haugen, Rune Sunnset, Gjøran Berg Onsøyen, Mads Blokkum, Ketil Reitan og Ole I. Eid.  Foto: John Lerli

Nyheter

Den 20. juni var det 100 år siden Bondepartiet ble stiftet. Aktiviteten kom raskt i gang i Trøndelag, og året etter ble fylkespartiet startet. I 1959 kom navnet Senterpartiet inn. Både Melhus, Flå, Horg og Hølonda fikk sine lokallag, som ble slått sammen i 2007.