Stenger bru for vedlikehold

Rognes bru i Midtre Gauldal kommune blir stengt for all motorisert ferdsel fra fredag 3. juli kl. 17 til lørdag 4. juli kl. 20.

Rognes bru blir stengt for vedlikehold.   Foto: Trøndelag fylkeskommune

Nyheter

- Fredag 3. juli skal vi støpe en ny kantdrager på Rognes bru. Siden brua er ei myk hengebru kan vi ikke tillate biltrafikk over brua mens betongen herder, sier byggeleder Andreas Enger i Trøndelag fylkeskommune.