Bare den ene er brukbar

Ser du hvor dette er?

Vest for hovedløpet er det forberedt et nytt tunnelløp for en eventuell framtidig utvidelse.  Foto: John Lerli

Nyheter

Det kan se ut som to tunneler, men bare den ene er det. Den andre er bare en begynnelse, og om det virkelig blir et gjennomslag der, er usikkert. Det store veianlegget er i ferd med å bli klart til bruk, og vil nok påvirke hverdagen for svært mange som ferdes gjennom distriktet vårt.