Beboer på Soknedal bo- og dagsenter fortviler over Midtre Gauldal kommune

- Det er i dag god bemanning i Soknedal, men hvis de kutter i tjenestene må jeg og mange andre her få sykehjemsplass på Støren, sier Ottar Enlid (75).

Arkivfoto av Soknedal bo- og dagsenter.  Foto: Marthe Eid

Nyheter

- Og jeg vil ikke flytte til Støren, sier Enlid, som i dag bor på Soknedal bo- og dagsenter.