Stor kontroll av fiskere i Gaula

Statens naturoppsyn, politiet og Gaula elveeierlag samarbeidet om en oppsynsaksjon mandag kveld.

Her blir aksjonsdeltakerne vitne til at Sturla Langørgen drar i land en laks på 10,5 kg på valdet Sandbrauta Gangstiløkken.   Foto: Torstein Rognes

Nyheter

Totalt ble 146 fiskere kontrollert i aksjonen, i løpet av fem og en halv time mandag. Aksjonen startet klokken 16.30 og ble avsluttet klokken 22, med gode resultater.