Stenger fylkesveg i Soknedal

Deler av lørdag morgen og ettermiddag stenges fylkesveg 6572 mellom Flotten og Vagnildgrenda for tunge kjøretøy.

Fylkesveg 6572 blir stengt rett nord for Fossum bru for tunge kjøretøy, her markert ved et rødt kryss.  Foto: Statens vegvesen

Nyheter

Personbiler kan passere. Vegen blir stengt rett nord for Fossum bru.