Lager videoer med slåssing:

Etterlyser foreldre som rollemodeller

Nå ser fagfolk med bekymring på utviklingen i ungdomsmiljøet.

Fra venstre: Politikontakt Snorre Løvseth, ruskonsulent og Av-og-til koordinator Marianne Gustavsson, leder for Nattevandrerne i Melhus Anne Grethe Tevik, leeder for Ungdomsrådet i Melhus Siri Marie Bleke, SLT-koordinator Kristin Johnsen, ordfører Jorid Jagtøyen ungdomsteamet ved Tone Tenden. 

Nyheter

Ungdom tester alkohol og det har vært flere voldsepisoder i Melhus, opplyser kommunen. Det gjør at politi, ordfører og fagfolk bekymrer seg for utviklingen i ungdomsmiljøet.