Fylkesvei er fortsatt stengt etter ras. Nå vet de årsaken til raset

Utglidning i ei gammel veifylling er trolig årsaken til at en fylkesvei på Hovin måtte stenges, og foreløpig er det uklart når den kan gjenåpnes.

Tømmesdalsvegen fikk så store skader på rasstedet at den måtte stenges. Rasstedet er ved Resbakklia.  Foto: Trøndelag fylkeskommune

Nyheter

- Det vil gå noen dager før veien er gjenoppbygd igjen, sier geotekniker Eivind Schnell Juvik i Statens vegvesen.

Tirsdag raste deler av et parti av Tømmesdalsvegen (fylkesvei) på Hovin ut, og veien måtte stenges. Folk som var på stedet kom seg unna, men en gravemaskin som sto nede i foten av ei veifylling ble skjøvet bortover, forteller Juvik.


Vei raste ut på Hovin og er stengt inntil videre

Tømmesdalsvegen mellom Hovin og Hølonda er stengt, og det er lokal omkjøring.


Omkjøring

Foreløpig vet ikke Statens vegvesen og Trøndelag fylkeskommune når det er mulig å gjenåpne veien igjen. Juvik opplyser at det skal holdes et møte på rasstedet på torsdag, og så skal det bestilles maskiner og annet som trengs for å utbedre skadene. Omkjøringmulighetene er ifølge Trøndelag fylkeskommune og vegvesenet via fylkesveg 708 og fylkesveg 6590 (Bennavegen).

- Personbiler kan også benytte en privat vei som omkjøring, men denne tåler ikke tungtransport, sier Juvik.


Søker om å få ta ut mer stein

Melhus kommunestyre mener at trafikksituasjonen må vurderes når hølonding søker om utvidelse av steinbrudd.


For bratt veifylling

Årsaken til raset er ifølge Juvik at ei veifylling har glidd ut. Veifyllinga skal ha vært omtrent 40 år gammel ifølge opplysninger Juvik har fått.

- Skråninga i veifyllinga var for bratt. Det var veldig lite som skulle til før den raste ut. Alt sto på vippen, og da de kom for å legge på masser, ble utglidninga utløst, forklarer Juvik.

Juvik har fått opplysning om at det har vært jevnlig sig i alle år i veifyllinga, og at det ble lagt på asfalt for å stabilisere den. Da arbeidet med å legge på masser, gikk det helt galt.

- Det ble bygd en vei ned for gravemaskina som skulle benyttes. Hele fyllinga raste ut, og gravemaskina ble skjøvet bortover. Skredet gikk ut i en bekk og demmet opp den. Det oppsto et nytt bekkeløp, forteller Juvik.

Reparasjon av veien skal utføres ifølge Juvik, ved at bekken legges tilbake i sitt opprinnelige løp og at det bygges opp ei ny og stabil fylling. I tillegg har det rast ut en del trær.

- Tidilgere geologiske undersøkelser viser at det er sand i området. Mellom lagene er det vann, og en vil kunne se at det kommer ut vann i skråninga, sier Juvik.

Det er altså ikke leire i området, og området ligger over den marine grense.