Kan unngå stor skadeflom:

- Værutviklingen ser fortsatt gunstig ut

Målinger viser at det er vannføring på gult nivå i flere elver i Trøndelag og Nord-Norge, men værutviklingen de neste dagene er gunstig for å unngå skadeflom.

Gaula vokser. Tirsdag kveld 26. mai 2020.   Foto: Per Børø

Nyheter

– For de nærmeste dagene ser værutviklingen fortsatt gunstig ut for å unngå stor skadeflom, sier vakthavende hydrolog Elise Trondsen i Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) i en  pressemelding.


Snøsmeltingen har kommet i gang i moderat tempo mange steder, og det har vært lite nedbør og kaldt om natta, selv om det er ordentlig varmt om dagen i fjellet i helgen.


Flere målestasjoner viser at det nå er flomvannføring på gult nivå både i indre Trøndelag, i Nordland, i Troms og i Øst-Finnmark.


Nå kommer det penger til forebygging av flom

Fylkesmannen har fordelt skjønnsmidler til strakstiltak.

 

Mandag kveld ventes det at vannføringen i enkelte elver i indre strøk av Trøndelag kan nå oransje nivå. I resten av fylket, samt Nord-Norge og nord i Østerdalen er det ventet fortsatt stor vannføring denne uka.


Melhus forbereder seg på storflom i Gaula

Kriseledelsen vurderer å bruke gravemaskin for å hindre sammenbrudd i elva.

 

NVE avblåser faren for storflom i store deler av landet

Varmt vær de neste dagene gjør at NVE avlyser faren for storflom over det meste av landet. Det eneste unntaket er Finnmark.