Melhus forbereder seg på storflom i Gaula

Kriseledelsen vurderer å bruke gravemaskin for å hindre sammenbrudd i elva.

Slik så det ut på mandag sett fra Gimse bru og sørover.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

NVE har varslet at det er fare for storflom i Gaula og andre vassdrag fordi det fortsatt er store snømengder i fjellet. Ifølge beregninger er det 300 prosent mer snø  enn det pleier å være på denne tida, og i helga kan det bli sommervarme igjen slik at snøen smelter fort.

Har kriseledelse

Melhus formannskap fikk tirsdag en orientering om hva kommunen gjør for å forberede seg på en mulig storflom.

- Det er hell i uhell at kriseledelsen er aktiv, sa ordfører Jorid Jagtøyen.

Kommunen satte kriseledelse da koronaviruset dukket opp i Norge, og i starten hadde kriseledelsen møte hver dag. Da situasjonen ble litt mer avklart, hadde kriseledelsen sjeldnere møter. Nå er det altså flom som er bekymringa, og kommunalsjef Morten Bostad ble kalt fram for å orientere om beredskapen.


Mye flomvann i Gaula

Det varme været har ført til kraftig økning i vannstanden i Gaula og andre vassdrag.

 

- Vi får ny prognose på torsdag, forklarte Bostad.

I forgrunnen kommunalsjef Morten Bostad, og bak ordfører Jorid Jagtøyen (Sp) og rådmann Katrine Lereggen.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

 

Beredskapen

Bostad fortalte at Gauldal brann og redning tar seg en tur på vestsida av Gaula for å se om det er elvesider som kan gi etter, og at kommunen har gravemaskiner i beredskap om det i full fart må gjøres noe som kan stoppe flomskader. Blant mulige farer kommunen ser for seg, er at E6 blir overflommet. Kommunalsjefen fortalte at Gaula overvåkes elektronisk, og at det også er aktuelt å følge med på vannføringa i sidevassdrag siden disse kan gi mye flomvann til Gaula.


Mobiliserer krisetiltak i frykt for 50-årsflom i Gaula

Med store snømengder i fjellet og bråvarme, mener NVE at det er stor sjanse for at det blir storflom i Gaula.

 

- Vi følger situasjonen nøye, sa Bostad.

Ordfører Jagtøyen minnet om da Holtålen ble rammet av styrtregn, og at blant annet kunstgressbanen kom seilende nedover Gaula. Restene skal visstnok ha havnet på Hovin.


- Vær forberedt på å flytte verdisaker opp fra kjeller

Melhus kommune oppfordrer grunneiere og bønder langs elva til å flytte verdier og løse gjenstander bort fra områder som kan bli oversvømt.