Nyttige gaver til sykehjemmene

Horg helse- og omsorgssenter har fått sine tre nettbrett. Gauldal-Oppdal Parkinsonforening gir også nettbrett til flere andre sykehjem.

Avdelingsleder ved Horg helse- og omsorgssenter, Anne Solberg Jøraandstad, i midten og avdelingsleder  Gunn Torild Sundet, t.h. var glade og takknemlige for nettbrettgaven de fikk av av leder for Gauldal-Oppdal Parkinsonsforening, Bente Sundet Olsen. 

Nyheter

Det var to glade og takknemlige personer ved Horg helse- og omsorgssenter, avdelingsleder Anne Solberg Jøraandstad og avdelingsleder Gunn Torild Sundet som mandag ble overrakt tre nettbrett av Gauldal-Oppdal Parkinsonforening.