Midtre Gauldal: Ligger an til merforbruk på 25,9 millioner i 2020

Kommunens egen rapport viser at merforbruket i drift, som førte til et underskudd i 2019, ikke er stoppet.

I innkallingen til kommunestyremøtet kan man lese om røde tall.  Foto: Trønderbladets fotoarkiv

Nyheter

Rapporten for mars viser et merforbruk på 8,3 millioner kroner. Samlet merforbruk i tjenesteområdene på årsbasis ser nå ut til å bli cirka 24,2 millioner, der mesteparten gjelder pleie og omsorg og eiendom og kommunalteknikk.