Nå går det strake veien

Ser du hvor dette er?
Nyheter

Om ikke lenge er den store gjennomgangstrafikken på E6 i dette tettstedet, en saga blott. Målinger viser at tungtrafikken utgjør en stor andel av trafikken på veien, og E6 går tvers gjennom dette tettstedet. Bygget til venstre på bildet er en skole. Et hint kan være at tettstedet ligger i den sørlige delen av kommunen.