Seks firma går sammen om bygg i næringspark

Det nye bygget i Hofstad næringspark til 30 millioner kroner, skal både huse egen virksomhet og ha utleie.

Slik er det nye bygget tenkt.  Foto: Norgeshus

Nyheter

Seks ulike aktører har bestemt seg for å gå sammen om et nybygg i Hofstad næringspark i Melhus. Det nye selskapet har fått navnet Hofstadvegen 42 ifølge ei pressemelding.