Oppfordrer folk til å forberede seg på mulig flom

Det er stor sannsynlighet for stor vårflom i deler av Sør-Norge, også Gaula med sidevassdrag. Det opplyser Midtre Gauldal kommune.
Nyheter

- Tidspunkt for flomtoppen og hvor stor den blir er helt avhengig av hvordan været utvikler seg videre, skriver kommunen på sine nettsider.

Kommunen oppfordrer folk til å flytte campingvogner og rydde vekk rundballer, samt rense sluk, stikkrenner og vannveier. Det oppfordres også til å blant annet følge med på nettsidene til kommunen og NVE for oppdateringer.


Mobiliserer krisetiltak i frykt for 50-årsflom i Gaula

Med store snømengder i fjellet og bråvarme, mener NVE at det er stor sjanse for at det blir storflom i Gaula.


- 90 prosent sjanse for 50-årsflom

Trønderbladet har tidligere meldt at NVE har varslet at det er 90 prosent sjanse for en 50-årsflom i Gaula som følge av store snømengder. I fjellet i store deler av Trøndelag er det 300 prosent mer snø enn normalt på denne tida slik Trønderbladet skrev tidligere i dag. Kjølig maivær har utsatt snøsmeltinga, og i tillegg har snøen lavet ned selv i mai.

Med bråvarme er det fare for rask snøsmelting, og NVE tror derfor at det kan bli en såkalt 50-årsflom i Gaula.