Mobiliserer krisetiltak i frykt for 50-årsflom i Gaula

Med store snømengder i fjellet og bråvarme, mener NVE at det er stor sjanse for at det blir storflom i Gaula.

Gaula kan bli flomstor, her fra 2011.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

NVE har varslet at det er 90 prosent sjanse for en 50-årsflom i Gaula som følge av store snømengder. I fjellet i store deler av Trøndelag er det 300 prosent mer snø enn normalt på denne tida. Kjølig maivær har utsatt snøsmeltinga og i tillegg har snøen lavet ned selv i mai.

Med bråvarme er det fare for rask snøsmelting, og NVE tror derfor at det kan bli såkalt 50-årsflom i Gaula. For å forberede seg på dette, har Fylkesmannen hatt møte med NVE og kommuner langs elver som Gaula, for å forberede seg på en dramatisk situasjon. Politiet har varslet Melhus kommune om at også de har beredskap i fall det blir storflom. Gauldal brann og redning forberedte seg tidlig på at det kan bli flom i Gaula i vår. Vanligvis er det august som har gitt de verste flommene i Gaula.


Fare for stor vårflom med snøsmeltingen i Gaula

Gradvis varmere vær fram mot helgen vil gi snøsmelting i lavere fjellstrøk. Dette vil gi noe økt vannføring i elver – men det er egentlig bare godt nytt.

 

Gaula er et uregulert vassdrag, og vannstanden kan øke meget raskt om det strømmer på med smeltevann eller det regner kraftig. Akkurat nå er vannstanden meget lav i Gaula, men NVE tror dette kan endre seg.
Tid for å nyte godværet

Endelig ble det sol, og folk kan henge vekk vinterklærne.