Fikk gjennomslag for at Melhus skal ta imot Moria-barn

Nesten hele Melhus kommunestyre er enig med Rødt i at Melhus har kapasitet til å ta imot barn fra flyktningeleir.

Slik ser et kommunestyremøte anno koronatida ut. Øverst sitter SV og MDG sammen i sofaen, og det skyldes at Miriam og Trond Kuldvere er ektepar og dermed slipper en meters avstand. 

Nyheter

Tina Knarbakk (Rødt) fikk tirsdag kveld gjennomslag for at Melhus skal ta imot enslige mindreårige flyktninger fra flyktningeleirene. Av 37 representanter stemte 32 for Rødts forslag. De fem som stemte imot kom fra Fremskrittspartiet og Melhuslista.