Ap: - Vi er mer opptatt av kvaliteten på tilbudet enn hvor i kommunen tilbudet gis

- Vi er opptatt av at alle skal få mulighet å komme med sine synspunkter, sier Trude Heggdal i Midtre Gauldal Ap.

Torsdag 14. mai ble det åpne møtet arrangert.  Foto: Midtre Gauldal Ap

Nyheter

Rundt 20 personer kom på Kroa torsdag da Midtre Gauldal Ap arrangerte et åpent møte om fremtidens strategi for helse- og sosialtjenester i Midtre Gauldal mot 2030.