Vegvesenet signerte tidenes største driftskontrakt

Vegstrekningene som skal driftes strekker seg fra Dovrefjell i sør til Verdal i nord.

E6 ved Vindåsliene i Soknedal.  Foto: Marthe Eid

Nyheter

Mandag signerte Statens vegvesen ny driftskontrakt for riks- og europaveger i Trøndelag. Dette er den største driftskontrakten for Statens vegvesens i ny organisasjon, målt i omsetning. Vegstrekningene som skal driftes strekker seg fra Dovrefjell i sør til Verdal i nord.