Kan bli fortgang i veiplanene fra Støren til Røros – går for bompenger

Hallgeir Grøntvedt, leder hovedutvalg veg i fylkeskommunen, er utålmodig. Han vil ha fortgang på planene.

Tiltak som er foreslått i forprosjektet. 

Nyheter

I et forprosjekt har Trøndelag fylkeskommune anslått byggestart på fylkesvei 30 til starten av 2024. Men lederen for hovedutvalg veg ønsker å prøve å fremskynde planene, for å få byggestart enda tidligere.