Dette forteller planutkastet om innbyggerne i Midtre Gauldal

Befolkningsvekst, fattigdom og overvekt er blant temaene i utkastet til planstrategien for 2020-23, som kommunen nå har lagt ut til offentlig ettersyn.

Det kommer frem mye forskjellig om Midtre Gauldal i planutkastet.  Foto: Kvass

Nyheter

I utkastet står det at Midtre Gauldal står overfor en del utfordringer, som for eksempel klimaendringer, demografiske endringer, stramme økonomiske rammer og økte forventninger fra innbyggere om levering av gode tjenester.