Stenger veien mellom Haugen og Kjelden

Årsaken er fare for steinras.
Nyheter

Den kommunale veien «KV 20», som svinger av fylkesvei 30 mot Enodden, stenges mellom Haugen og Kjelden grunnet fare for steinras. 28. april gikk det et steinras med store steinblokker ved Bua bru.

Geoteknikere har vært på befaring, og de har vurdert risikoen for nye ras på stedet og anbefaler at resterende løsmasser, stein og blokker renskes fra berget. Det er besluttet at veien stenges i dag inntil sikringstiltak er utført. Kommunen beklager ulempene dette måtte medføre.

Dette opplyser Midtre Gauldal kommune på sine nettsider.
Mange veger til Budalen

Vegen mellom Kjelden og Svardal har vært stengt og åpen som en lysbryter i vår.Budalsvegen fra Kjelden er igjen åpen

I løpet av de siste ukene har det gått ti ras og utglidninger på den kommunale vegen mellom Kjelden og Svardal. Nå håper kommunen på permanent åpning.