Slik fikk Midtre Gauldal et merforbruk på 16,1 millioner

Det var et betydelig merforbruk i driftsenhetene i kommunen på tilsammen 16,1 millioner kroner i 2019. Her er oversikten over hvordan noen av pengene ble brukt.

  Foto: Simen Meisdal

Nyheter

Rammeområdet for eiendom og kommunalteknikk hadde et merforbruk på 7,1 millioner kroner, av et budsjett på 23,8 millioner. Blant annet skyldes dette et merforbruk på 2,3 millioner på vedlikehold, samt at man fikk inn 1,04 millioner mindre enn budsjettert i husleie.