Undergangen på Søberg kan bli bred nok for biler

Formannskapet ønsker å få rede på hvor mye det koster å utvide den planlagte undergangen på Søberg, slik at også biler kan benytte den.

Jernbaneovergangen på Søberg er sikret med bom og lys, men Bane Nor vil ikke tillate boligbygging på Midttun før det bygges en undergang. For å komme til Midttun, er det ikke nødvendig å krysse jernbanelinja. 

Nyheter

Beboere på Søberg har klaget på at Melhus kommunes boligprosjekt på Midttun, fører til at det må bygges en jernbaneundergang til flere millioner kroner. For å komme seg til Midttun er det ikke nødvendig å krysse jernbanesporet, men Bane Nor har likevel krevd at dagens jernbaneovergang som har lys og bommer, erstattes med en undergang.