Langt rånetog i Soknedal i år også og russen var naturligvis med

Så mange ville delta i rånetoget at det nærmest ble trafikkork, og de fleste tilskuere foretrakk å sitte i bilen.
Nyheter

Tradisjonen tro var det rånetog i Soknedal om kvelden på 17. mai. Verken svært kjølig maivær, veiarbeid eller smittevernregler la noen demper på rånetoget. Men de fleste tilskuere foretrakk i år å sitte i egen bil langs veikanten framfor å stå langs veien. Det skyldtes nok både anbefalinga om å unngå trengsel og at det var nokså kjølig å stå i ro i duskregnet.