Kommunen vil selge tomt i Liøya

Transportmateriell AS/Gildset Transport AS ønsker nemlig å kjøpe tomten, som grenser inntil allerede eksisterende bedrift.

Gildset Transport er lokalisert på Liøya. Her ser vi daglig leder Per Arvid Gildset.  Foto: Simen Meisdal

Nyheter

Formannskapet har enstemmig vedtatt at Transportmateriell AS/Gildset Transport AS får kjøpe omsøkt areal, med det forbehold at reguleringsplan «Liøya», som er under behandling, ikke vil kunne forhindre ervervet.