Unge vikinger forbereder Sagauka

Årets Sagauka i Melhus blir i en litt annen form, men at forberedelsene er i gang, var merkbart i Melhus sentrum.

Utenfor Thoragården (bygget er for øvrig kalt opp etter husfrue Tora på Rimol) stilte Tonje Digre litteraturspørsmål til tilfeldig forbipasserende. Paraplyen ble benyttet for å skape nok avstand til personene som skulle spørres. I bakgrunnen Heidi Brimi og t.h Ask Brimi Stav.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

Søndag var to unge "vikingkvinner" i gang med å forberede en konkurranse som skal holdes i anledning Sagauka i Melhus. Tonje Digre spurte tilfeldig forbipasserende utenfor søndagsåpne Bunnpris i Thoragården om uttrykk som forbindes med skaldekvaddikting. Av smittevernhensyn var mikrofonen festet på tuppen av en paraply, og paraplyen ble så rettet mot den som skulle intervjues.


Melhus hadde mektige vikingkvinner

Bergljot, Tora, Ragnhild og Sigrid fra Gauldalen var vikingkvinner som satte store spor etter seg.

 

Ordets makt

Årets tema for Sagauka er ordets makt. I vikingtida var det vanlig med skalder som laget dikt som for eksempel skulle prise heltedåd eller som ga kunnskap om de norrøne gudene. Alliterasjon var et kjent begrep i norrøn dikting, og beskriver bokstavrim. Men på stående fot er det ikke så lett å svare på om en kjenner til uttrykket alliterasjon.

- Sagauka har et samarbeid med Hands of History slik det har vært tidligere, og det kommer en konkurranse som offentliggjøres i sosiale medier 11. mai, sier prosjektleder Maria Spjøtvoll som vikarierer for Anne Sørtømme som har permisjon av helsemessige årsaker.


Sagauka tar for seg ordets makt

Årets festivaltema angriper et vidt tema - hvordan vi ytrer oss.


Må tenke alternativt i år

Hvert år har Melhus kommune Sagauka, og den pleier å bli åpnet med et stort åpningsarrangement på Sagasletta ved Melhus videregående skole. Fjerdeklassinger har pleid å framføre et spel om Håkon jarl som ble drept av trellen Kark i grisebingen hos husfrue Tora på gården Rimol. Elever fra skoler og barnehager har vært tilskuere.


Unge vikinger åpnet Sagauka i Melhus

Sagauka ble åpnet av fjerdeklassingene som framførte spelet om Håkon jarl som mister hodet i en grisebinge på Rimol.

 

Myndighetene tillater ikke ansamling av folk så dette arrangementet blir i år ikke i samme form som tidligere. Kultursjef Jan Erik Landrø har sagt til Trønderbladet at kommunen ikke vil innta en passiv holdning til årets Sagauke.


Forsøkte seg på kupp under tinget

Fem kvinnelige ordførerkandidater møtte på heimetinget i Melhus, men lendmannen Gunnar Krogstad lot seg ikke presse vekk.

 

- Vi holder på å utvikle et opplegg der fjerdeklassngene får bli med. Utfordringa er at skolene har vært stengt og det ikke har vært så mye tid til å øve. Men det vil bli noe fjerdeklassingene kan glede seg til, og vi jobber med en litt alternativ festival på grunn av retningslinjene, sier Spjøtvoll.

Sagauka var planlagt å skulle være i perioden 3.-9. juni, og Spjøtvoll forteller at arrangementet trolig blir kortet ned et par dager.

- Alle smittevernsregler vil bli fulgt, forklarer Spjøtvoll.


Nye kulturfolk på plass

Anne Sørtømme tar over som leder for Sagauka og som kulturrådgiver.Her bodde mange mennesker med makt og innflytelse

Få bygder i Norge er så mye omtalt i sagalitteraturen som Melhus.