Her er det forbudt med isfisking

Benna og Grøtvatnet er drikkevannskilder, men isfiskere forsyner seg også fra disse to innsjøene.

Informasjonsskilt ved Benna.  Foto: Marthe Eid

Nyheter

Trønderbladet har fått flere henvendelser fra folk som reagerer på at det foregår isfisking på Benna og Grøtvatnet. Dette skal ifølge tipsere både pågå i påska og i dagene før påske.

Benna er drikkevannskilden for Melhus og sørlige deler av Trondheim samt er reservevannskilde for Trondheim og Malvik. Grøtvatnet regnes med i båndleggingsområdet fordi innsjøen er med i nedbørsfeltet. Trondheim og Melhus har inngått Metrovann-samarbeid.


Kan fortsatt ikke drikke fra Bennavannet

Melhus har investert flere hundre millioner kroner i vannsamarbeid med Trondheim, men kan ikke bruke vann fra egen vannkilde.

 

Ifølge klausuleringsbestemmelsene som er listet opp på Trondheim kommunes nettside, er det blant annet forbudt å fiske i Benna og Grøtvatnet. Det er også restriksjoner for nedbørsfeltet.

- Jeg som er grunneier, har lov til å fiske her, skriver en av grunneierne i en e-post til Trønderbladet.

I tillegg er det blant annet krav om at hunder hele tiden skal være i bånd, og at det skal ryddes opp etter hunden.


Varsler tilsyn for å se om folk følger Benna-reglene

Nå er det nye skilt på plass rundt Benna. Her står de strenge reglene for drikkevannskilden ramset opp. Nå skal de kjøre tilsyn for å følge med om de etterleves.