Koronaviruset: Verver frivillige til å jobbe i landbruket i Melhus

Kommunen vil at frivillige skal melde seg i fall bønder blir syke midt i våronna.

Illustrasjonsfoto fra et gårdsbruk i Melhus.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

- Melhus Bondelag ringer i denne uken ut til alle sine 170 medlemmer for å høre om bonden har beredskap og back-up til årets sesong om bonden risikerer å bli syk. Dette er et suverent tiltak. Blir bonden syk – kan dette gå utover både dyrevelferd og årets avling. Derfor er det helt nødvendig med kanaler for å hjelpe hverandre, forteller ordfører Jorid Jagtøyen (Sp) som selv er bonde og er tidligere leder av Melhus bondelag.

Bruker app

Gjennom appen Nyby ønsker Melhus kommune å verve personer som kan bistå bønder nå som våronna står for døra. Ifølge enhetsleder Marit Leer Øyaas står bonden fritt til å betale for den hjelpa som personene gir, og hun sier også at bonden står ansvarlig for arbeidsgiver for frivillige og betalte personer om det skulle oppstå uhell.

- Norsk landbruk består av store bruk og små bruk. Fortsatt er mye arbeid manuelt. I Melhus er det utgardsgjerding, sauesanking, gjeting, potetopptaking og sortering, maling og lettere traktoroppgaver. Ingen bonde setter bort åkersprøyting, såing eller skurtresking til frivillige som ikke har gjort dette før. Dyrt utstyr trenger kompetanse og erfaring for å håndteres - åkersprøyting trenger sertifisering, og det er strenge KSL- rutiner. Til opplysning har alle bønder tegnet en egen forsikring som gjelder sesongarbeider, innleid arbeidskraft, opplyser Jagtøyen.


100 har meldt seg som hjelpere

Melhus kommune bad om hjelp under koronaepidemien, og henvendelsene har strømmet på.

 

Kommunen har hatt stort hell med å rekruttere frivillige gjennom appen Nyby, og folk har i hopetall meldt seg som hjelpere til for eksempel å kjøre ut matvarer. Svært mange har også meldt seg som hjelpere innen helsesektoren.

Smittetallet i Melhus er svært lavt med tre smittede hvorav den første var meldt frisk før vedkommende kom hjem fra utlandet. 104 er pr. 6. april testet.


Mange vil kjøre ut varer fra dagligvarebutikker

Utvalgsleder er blant dem som har meldt seg som frivillig, og butikklederen roser den store dugnadsinnsatsen.

 

700 brukere

- Melhus er blitt kjent for sin aktivitet på Nyby for å engasjere frivillige- og nå har Nyby cirka 700 brukere i Melhus. Alle som gir hjelp innen helse er godkjent på forhånd. Vi er helt avhengige av frivillige i samfunnet nå- og for all framtid. Norsk landbruk er kjent for sin dugnadsinnsats og sitt samhold i krisetider. Det viste også tørkesommeren 2018 – da bønder på dugnad laget for til tørkerammende bønder andre steder av landet, forklarer Jagtøyen.

De permitterte

- Nærmere 1000 personer i Melhus er permitterte/arbeidsledige, hva med dem?

- I unntakstilstand skulle det bare mangle at kommunen ikke bidrar med hjelp inn mot en av kommunens største næringer, der hvor vår rolle nå til å begynne med er å koble de som kan hjelpe, opp mot de som trenger hjelp. Noen bønder i Melhus er avhengig av hjelp, og har brukt utenlands arbeidskraft i perioder på gården. Selv om grensene er åpnet for dette, er det fortsatt strenge karanteneregler som gjelder. Nå er vi i en situasjon der mange er blitt permittert og mange studenter er hjemme. Dette gir muligheter for annet arbeid. Jeg er helt sikker på at alle som melder seg via facebook eller Nyby får lønn for jobben, forklarer Jagtøyen.


Starter hentepunkt for lokalmat

Da kundene uteble ved matutsalget og avbestilte lokaler hos Låvbrua, fikk de ansatte en god ide.

 

Ordføreren sier videre at koronasituasjonen har økt fokuset og økt verdien for norsk mat, lokalmat og jordvern.

- Vi har lært å verdsette ting vi ellers tar for gitt. Kreativiteten, teknologien og dugnadsånden blomstrer – det vil være en tidsregning før og etter mars 2020, mener Jagtøyen.


Koronaviruskrisen: - De unge er frarøvet møtepunkter

18-årige Maren Grøthe forteller om hvordan det er å være ung i koronatida.

Koroanaviruset: Her er politiets påskeråd

- Hold ut og overhold hytteforbudet, sier seksjonsleder Ole Petter Ustad.