Enda flere er blitt testet i Melhus for koronaviruset

Rådmannen forteller at antall smittede fortsatt står på stedet hvil, mens flere er blitt testet.

Skiltet står ved Lenavegen i Melhus sentrum. 

Nyheter

- De to siste dagene er fem pr. dag blitt testet for koronaviruset. Heldigvis er ingen flere blitt smittet, og vi har fortsatt tre smittede, forteller rådmann Katrine Leregggen i Melhus kommune.

Pr. 6. april var 104 testet, og med denye er antallet oppe på 113 pr. 8. april. Lereggen mener at det stabilt lave smittetallet viser at folk lojalt følger opp myndighetenes smittevernsråd.

Kriseledelsen i Melhus har hatt jevnlige møter siden utbruddet av koronaviruset i Norge, men skal ifølge rådmannen ikke møtes regelmesig i påska bortsett fra om det er noen akutte hendelser.


Koronaviruset: Flytter teststasjon og oppretter luftveisklinikk

Melhus kommune forbereder seg på at flere kan bli syke.

 

Skoler og barnehager

I Melhus er noen barnehager og skoler åpne også på helligdagene av hensyn til samfunnskritisk personell.

Tirsdag kom regjeringa med beskjeden om at barnehagene skal åpnes igjen 20. april og at småskoletrinnet skal på skolen igjen fra 27. april.

- Vi har såvidt begynt å snakke om hvordan vi skal forberede åpning av barnehager og skoler igjen, og vi avventer de nasjonale retningslinjene om hvordan det skal legges til rette for smitteverntiltak. Det kommer en nasjonal veileder 16. april, og vi avventer den nasjonel veilederen for å se hvordan vi skal løse den praktiske delen. Dette kommer vi til å se på over påske, forteller Lereggen.


Røde Kors har påskeberedskap, men venter ikke storinnrykk i fjellet

Mens Melhus Røde Kors har bemannet de to hyttene som vanlig, har Røde Kors i Midtre Gauldal telefonvakt.

 

Skoleskyss

Skoleskyss er et annet moment, og Lereggen forteller at fylkeskommunen har meldt fra til nasjonale myndigheter om at skoleskyssen må ivaretas på en smittesikker måte. Fylkeskommunen dekker skoleskyss når kriteriene om avstand er oppfylt, mens Melhus kommune betaler for sikringskjøring.

I Skaun er fem smittet av koronaviruset, og én er innlagt på St. Olavs hospital. Ifølge Skaun kommune er vedkommende ikke i respirator.


Over 1100 nye arbeidssøkere i Trøndelag - her er tallene for Gauldalen

Tirsdag 6. april teller antallet registrerte arbeidssøkere i Trøndelag 34 426 personer. Dette er 1168 flere enn for en uke siden.Koronaviruset: Verver frivillige til å jobbe i landbruket i Melhus

Kommunen vil at frivillige skal melde seg i fall bønder blir syke midt i våronna.