Over 1100 nye arbeidssøkere i Trøndelag - her er tallene for Gauldalen

Tirsdag 6. april teller antallet registrerte arbeidssøkere i Trøndelag 34 426 personer. Dette er 1168 flere enn for en uke siden.

Arbeidetmarkedet i Trøndelag i uke 15 2020.  Foto: NAV

Nyheter

Av alle arbeidssøkerne oppgir 22.776 oppgir at de er helt ledige, mens 10.858 er delvis ledige. 892 er på tiltak. Dette gir en bruttoledighet på 9,7 prosent. Til sammenligning viste