- Øker sjansene for vold i hjemmet

I disse koronatider tilbringer mange uvanlig mye tid sammen i hjemmet, noe som kan føre til flere konflikter.
Nyheter

Det skriver Midtre Gauldal kommune på sine nettsider.

- Grunnet omfattende restriksjoner i samfunnet er det mange som for tiden tilbringer uvanlig mye tid med hverandre i eget hjem. Dette kan selvsagt være hyggelig for mange, men øker også muligheten for at konflikter oppstår. Myndighetene er spesielt oppmerksomme på situasjonen for barn og unge som bor i hjem med omsorgssvikt, og det tas særlig hensyn til dette i vurderingen av om skoler og barnehager skal gjenåpnes, skriver kommunen.


Kommuneoverlegen med påskeoppfordring

Og koronastatus i Midtre Gauldal tirsdag 31. mars er 93 testet; 6 positive, 3 ubesvarte og 84 negative.

 

- En trist realitet

Kommunen opplyser at en annen trist realitet er at en del mennesker blir utsatt for vold i hjemmet, og risikoen for dette øker når man tilbringer mer tid sammen. Kommunen opplyser i den forbindelse at man kan kontakte Trondheim Krisesenter, som også er krisesenteret for innbyggerne i Midtre Gauldal.

- Vold i nære relasjoner er aldri greit, og all forskning forteller at den som blir utsatt for vold raskest mulig må komme seg bort fra voldsutøveren, skriver kommunen.

Trondheim krisesenter har et åpent tilbud for kvinner og menn som blir utsatt for vold i nære relasjoner. Tjenesten er døgnåpen og kan nås på telefonnummer 73523420.

Ellers opplyser kommunen at følgende er koronastatus i Midtre Gauldal fredag 3. april: 102 testet - 6 positive, 3 ubesvarte og 93 negative.


Kommuneoverlegen sier nei til noen av dem som vil bli testet for koronaviruset

Mandag er det ikke registrert flere enn seks positive virustester i Midtre Gauldal, og 90 er testet.