Mange vil kjøre ut varer fra dagligvarebutikker

Utvalgsleder er blant dem som har meldt seg som frivillig, og butikklederen roser den store dugnadsinnsatsen.

Utvalgsleder Maren Grøthe (Sp) har selv stilt opp som matutkjører, og hun er imponert over at så mange vil bidra når folk ikke kommer seg på butikken. T.v. butikksjef Vebjørn Skjærvold. 

Nyheter

- Dugnadsinnsatsen har vært fantastisk, sier butikksjef Vebjørn Skjærvold ved Coop Extra Melhus.