Kriseledelsen i Midtre Gauldal: - Koronasituasjonen er alvorlig

- Vi nedsatte en kriseledelse 9. mars, og siden 12. mars har vi hatt daglige møter, sier kommunedirektør Alf-Petter Tenfjord på kommunestyremøtet 26. mars.
Nyheter

- I kommende uke skal vi ha møter mandag, onsdag og fredag, men dette trappes opp hvis det blir nødvendig. Koronasituasjonen er alvorlig, og vi må ha ork til å stå i situasjonen i lang tid, sier Tenfjord på møtet i kommunestyret.

Kommunedirektøren er selv operativ kriseleder, mens ordfører Sivert Moen er overordnet kriseleder.

- Kommunen har en viktig rolle når det gjelder å bli kjent med smitteutbredelsen og sørge for nødvendig helsehjelp, sier Tenfjord.


Næringslivet har klare oppfordringer til kommunen

- I en vanskelig tid for kommune og bedrifter, er det vår jobb å tale medlemmenes sak i møte med offentlige myndigheter, sier daglig leder Aina Midthjell Reppe i Nit Midtre Gauldal.

 

- Stor aktivitet

Tenfjord opplyser at det har vært stor aktivitet i Midtre Gauldal kommune i forbindelse med koronasituasjonen.

- Og vi har fantastiske ansatte i Midtre Gauldal kommune, sier Tenfjord, som blant annet viser til den digitale undervisningen som gjennomføres av lærerne i skolen, samt tilbudet som opprettholdes i barnehagene.

På kommunestyremøtet 26. mars opplyser Tenfjord at man har full kontroll på smittetilfellene i Midtre Gauldal. 6 personer hadde da testet positivt for koronaviruset i Midtre Gauldal.

- Men vi vet at det dessverre vil bli flere smittede etter hvert, og vi må begrense smitten så mye vi kan. Det er mange som vil hjelpe, og blant annet har næringslivet bidratt med håndsprit og desinfeksjonsmidler til kommunen, og det setter vi stor pris på, sier Tenfjord.


Slik påvirkes økonomien av koronasituasjonen

- Kommuneøkonomien påvirkes både på inntekts- og utgiftssiden, sier økonomisjef Brit Dragåshaug.

 

- Godt forberedt

Tenfjord sier at kommunen har vært godt forberedt til å møte koronautfordringene som har oppstått så langt.

- Og dette blir en annerledes påske enn det vi hadde ønsket oss, sier Tenfjord, som understreker at kriseledelsen i kommunen fungerer.


Kriseledelsen: - En ekstraordinær situasjon

- Vi har nå en ekstraordinær situasjon rundt korona-smitten, der våre ansatte forbereder seg på å skulle håndtere flere syke, opplyser kommunedirektør og kommunalsjef.

 

- En serviceorganisasjon

På kommunestyremøtet opplyste også ordfører Sivert Moen at ikke alle planene kommunen la i siste års handlingsprogram vil kunne gjennomføres.

- Men vi må gjøre det på den måten for at samfunnet skal komme best mulig ut av koronasituasjonen. Kommunen er også en serviceorganisasjon, og det blir nok bedre etter hvert som vi får summet oss og kan begynne å se omfanget av ting, sier Moen.

Han opplyser blant annet også at det ikke er vanlig at kommuner opererer med permitteringer.

- Det vil i stor grad bare være å forskyve et problem, sier Moen.


Utfordrer foreninger til korona-dugnad

- Vi har god erfaring og kompetanse på akkurat dette, og vi er glade for å hjelpe, sier daglig leder Trude Heggdal hos Midtre Gauldal Frivilligsentral.

 

- Stor innvirkning på økonomien

Kommunedirektør Alf-Petter Tenfjord viste også til at koronasituasjonen vil ha en stor innvirkning på kommunens økonomi i 2020.

- Dette skyldes blant annet inntektsbortfall og merkostnader. Lønnsoppgjøret blir flyttet til høsten. Det er også slik at koronasituasjonen får store konsekvenser for næringslivet og innbyggerne, og tiltakspakken til næringslivet blir en viktig sak, sier Tenfjord.

Hans vurdering er også at staten vil kompensere noe, men ikke alt inntektstap i offentlig sektor.

- Vi kan ikke påregne at de gylne årene, da Norge gikk godt, vil komme på samme måte nå. Derfor må Midtre Gauldal kommune også gjennomføre en omstilling, hvis ikke vil vår situasjon bli verre. Blant annet må vi gjøre noe med merforbruket på helse og omsorg, hvis ikke blir veivalgene tøffe. Jeg legger frem revidert budsjett i mai, med tiltak som gir den effektivisering som kommunestyret har vedtatt sal skje i 2020, sier Tenfjord.

Han understreker at koronasituasjonen skal håndteres.

- Gode tjenester skal gis så langt vi klarer. Vi skal ivareta forsvarlige tjenester og skjerme helsepersonell og sårbare pasienter fra smitte, sier Tenfjord.


Antall testede i Melhus øker

De siste dagene har flere møtt opp til testing.