Antall testede i Melhus øker

De siste dagene har flere møtt opp til testing.

Illustrasjonsbilde.  Foto: Ole Berg-Rusten/NTB scanpix

Nyheter

Melhus kommune opplyser at 80 er blitt testet for koronaviruset fram til nå. Tallet ble oppjustert til 89 torsdag kveld.

Tre er registrert som smittetilfelle slik Trønderbladet omtalte på onsdag. Siden det er innført strengere testkriterier, regner kommunen med at det kan være mørketall. Ifølge tall VG har hentet inn fra sykehusene, er 8 fra Trøndelag innlagt på sykehus.

I Midtre Gaulldal er det registrert seks positive prøver. 83 er testet.


Nytt tilfelle av koronavirus i Melhus

Mange har testet seg de siste dagene, og nå har Melhus fått et nytt virustilfelle.

 

Kommunen har avvist å oppgi om det er eldre eller yngre personer som er smittet, mens andre kommuner gjør det.

På dagtid er det teststasjon i Melhus, og kommunen har opprettet et eget team som tar seg av testing. Ifølge kommuneledelsen er det blant annet helsesykepleiere som foretar testing. Teamet har fått opplæring av fastlege Cecilie Køste.


Koronaviruset: Oppretter luftveisklinikk i Melhus

Melhus kommune vil lage en luftveisklinikk i Melhus sentrum, og la koronasmittede bli testet der.

 

Melhus kommune er i likhet med andre kommuner, pålagt å klargjøre for mottak av koronasyke i Melhus for å avlaste sykehusene. Som tidligere omtalt tar Melhus kommune i bruk ei tom avdeling på Buen, og i tillegg gjør endringer for avdelinga Jarlsbu.


Spør om pasienter testes for koronavirus før de sendes til sykehjem i Melhus

For å øke beredskapen på St. Olavs hospital skal flere utskrivingsklare pasienter sendes til hjemkommuner, og varaordføreren etterlyser vurdering av smittefaren.