Sender kommunestyremøtet i Midtre Gauldal på kommune-TV

Og på grunn av koronasituasjonen blir det torsdag ikke et normalt kommunestyremøte i fysisk forstand.

På grunn av koronasituasjonen samles ikke kommunestyret på denne måten på torsdag. Politikerne skal delta på møtet via et dataprogram.  Foto: Simen Meisdal

Nyheter

Teknologi gjør det mulig å kjøre politiske møter og innfri kravet i kommuneloven om at møtene skal være åpne for alle. Dette opplyser Midtre Gauldal kommune på sin nettside. Dermed skal også torsdagens kommunestyremøte være åpent for alle.