Klarer å holde smittepresset unna

Mens nabokommunene har økning i antall koronavirustilfeller, kan Melhus melde om stabilt tall.

Fastlege Cecilie Køste demonstrerer for testteamet hvordan tester for koronaviruset skal utføres.  Foto: Melhus kommune

Nyheter

Midtre Gauldal har seks positive virustester, Skaun tre, Orkland 3 og Trondheim 110. I Melhus har antallet stått på to i flere dager, og rådmann Katrine Lereggen er lettet over at det ikke er blitt en økning i Melhus.

- Men det kan komme flere smittetilfeller. Det første tilfellet kom som et sjokk på folk, sier Lereggen.


- Har kartlagt hele smittekjeden i Midtre Gauldal

78 personer er testet i Midtre Gauldal kommune: 6 positive, 5 ubesvarte og 67 negative.

 

75 er testet til nå, og det var stor pågang i går tirsdag. Parkeringsplassen ved teststasjonen var fylt opp med biler da prøvetakerne gjorde seg klar til å ta prøver. Melhus kommune ønsker fortsatt at Trønderbladet ikke offentliggjør hvor teststasjonen er utover å opplyse at det er et kommualt eid bygg i Melhus sentrum. I andre kommuner har kommunen vært åpen på hvor teststedet er.


Mange blir testet i Melhus i dag

Ingen nye smittetilfeller er meldt inn, men mange blir testet.

 

- Om en vil bli testet, må en ringe fastlegen først. Kommunen har opprettet et eget team for å avlaste fastlegene, sier Lereggen.

Pågangen på kommunens koronatelefon og e-postadresse er fortsatt betydelig mindre enn det den var i starten ifølge rådmannen.

- Vi trodde at forlengelsen av restriksjonene ville føre til at det kom flere henvendelser, men det ble ikke slik. Det kan være at folk er trygge på informasjonen de har fått. Melhus kommune er opptatt av å følge regjeringas retningslinjer, sier Lereggen.


Pårørende etterspør testing av omsorgspersonell og bruk av tom sykehjemsavdeling

Stadig nye ansatte gjør en pårørende utrygg på om det kommer koronavirus inn på Buen helse- og omsorgssenter.